22 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣO «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π.) Δήμου Σκύδρας»Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)» που εδρεύει στη Σκύδρα.

Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας ( Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)»(Για τη στελέχωση της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΝΗΪΔΟΣ)»Σκύδρα

ΠΕ ή ΤΕ

Κοινωνικού Λειτουργού

Οκτώ (8) μήνες

1

102

Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας ( Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)(Για τη στελέχωση της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ)»

Ν.Π.Δ.Δ «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ)», Κέννεντι 1, Τ.Κ. 58500 – Σκύδρα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Διεύθυνσης, υπόψιν κας Γιακουμή Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2381088540).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 19-10-2017 έως 30-10-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !