24 Αυγούστου 2016

Τα νέα τέλη για την άδεια κυνηγιού 2016 - 2017

Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος που εκδόθηκε χθες καθορίζονται τα τέλη έκδοσης άδειας κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2016 - 2017. Σύμφωνα με την απόφαση για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων-συνεργαζομένων με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών συλλόγων: Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ, τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ.
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ. Για τους υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας. Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.

Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.): Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα τέλη: α) Μέχρι 15 ημέρες 60,00 ευρώ, β) Μέχρι 2 μήνες 120,00 ευρώ, γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγιού. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !