16 Ιανουαρίου 2016

Ζητείται χημικός από την Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες, ΑΣΠΙΣ ΑΕ

Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες, ΑΣΠΙΣ ΑΕ,
ενδιαφέρεται να προσλάβει
 Χημικό για το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
για το εργοστάσιό της στην περιοχή της Βέροιας

Αρμοδιότητες
 • Έλεγχος πιστοποιητικών βάσει εταιρικών και διεθνών προδιαγραφών για όλες τις εισερχόμενες α’ και β΄ύλες.
 • Έλεγχος των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της βιομηχανικής αλυσίδας
 • Να διασφαλίζει την  ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
 • Να συμβάλλει στον έλεγχο και την παρακολούθηση των πόρων που συνιστούν το άμεσο κόστος παραγωγής – προϊόντων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με τη ποιότητα του τελικού προϊόντος (TQM), και με τα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων και αναγνώρισης σημείων βελτίωσης, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και διορθωτικών ενεργειών. 
 • Μεθοδικός, ομαδικός και αναλυτικός χαρακτήρας με ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, ικανός να εργάζεται με επιτυχία υπό καθεστώς πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα τμήματα της βιομηχανίας και ελέγχει τα αποτελέσματα αυτών των επιθεωρήσεων στη Διοίκηση
Προσόντα
 • Απόφοιτος ΑΕΙ με τίτλο Χημικού ή αντίστοιχο
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος ως χημικός σε τμήμα ποιοτικών ελέγχων σε Βιομηχανία τροφίμων
 • Πολυ καλή γνώση του MS Office 
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !