3 Οκτωβρίου 2014

Ημαθία: «Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό»

O Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας
Α.- Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.".
2. Tην υπ΄αριθμ. 52693 από 02/10/2014 έγγραφο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
3. Την υπ΄αριθμ. 43503/14/1653347 από 02/10/2014 αναφορά – πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας.

Και
Β.- Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά την διάρκεια εργασιών
του ΔΕΔΔΗΕ (διέλευση 3 εναέριων αγωγών Μέσης Τάσης).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
- Την Κυριακή 05/10/2014 και κατά τις ώρες 09:30΄ έως 09:40΄ (διάστημα 10 λεπτών), την διακοπή
προσωρινά της κυκλοφορίας επί της Εγνατίας Οδού , στο ύψος της Μέσης και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
- Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του ανάδοχου του
Έργου (΄΄ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΤΕ΄΄), ο οποίος θα αναλάβει και τα μέτρα τροχαίας σε συνεργασία με την
΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ΄΄ και την Υπηρεσία μας.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3
ο
 -Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-
57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Βέροια, 3 Οκτωβρίου 2014
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 2
Α Ρ Θ Ρ Ο 4
ο
 -Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο
ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !