19 Απριλίου 2013

Λιτόχωρο: Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας εντος των 13.500 στρεμμάτων


ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 13.500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1216/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ 2010, ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Β. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2013 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31/5/2013. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 08.00 ΕΩΣ 14.00, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Γ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 13.500 Τ.Μ. ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ.
Δ. ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που θεμελιώνουν το προβαλλόμενο δικαίωμα στη συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, έκθεση αποδοχής κληρονομιάς κλπ).
2. Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (εκκαθαριστικό Εφορείας, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ).
4. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.
5. Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση για λογαριασμό άλλου, χρειάζεται απλή εξουσιοδότηση χωρίς θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (σχετικό έντυπο θα χορηγείται από τον δήμο).
6. Θα χορηγηθεί επίσης ειδικό έντυπο για τη συμπλήρωση των στοιχείων των δικαιούχων και του ακινήτου.
Η όλη διαδικασία θα διενεργηθεί με τη φροντίδα του Δήμου και θα υπάρχει προσωπικό για να βοηθήσει όλους τους πολίτες στη συμπλήρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2352 350 123 κ. Χρήστο Λέινα.
Λιτόχωρο, 19/4/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !