4 Νοεμβρίου 2023

Ο ΟΣΕ διεκδικεί έκταση ιδιώτη 80τμ στον Πλαταμώνα - Η επιστολή του στην υπηρεσία


"Είμαι ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου στον Πλαταμώνα Πιερίας επί της οδού Εγνατίας 17. Το ξενοδοχείο είναι εντός σχεδίου Πλαταμώνα (ΦΕΚ 22 Δ /12-02-1966) και κτίστηκε με άδεια της πολεοδομίας Πιερίας (168/1987). Η εταιρεία σας η οποία είναι φερόμενη ιδιοκτήτης έκτασης μπροστά από το ξενοδοχείο λόγω απαλλοτρίωσης , κατέθεσε στο κτηματολόγιο τις φερόμενες ιδιοκτησίες της και έτσι σήμερα διεκδικεί ένα τμήμα εντός σχεδίου περίπου 80 τμ από την ιδιοκτησία μου . Ο Δήμος επίσης ξεκίνησε διαδικασία αναθεώρησης του πολεοδομικού σχεδίου του Πλαταμώνα. Στην συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή η διεκδικούμενη έκταση αυτή τίθεται εκτός ρυμοτομικών γραμμών. Επειδή δεν γνωρίζουμε αν η απαλλοτρίωση είναι νόμιμη σύμφωνα με τον αναγκαστικό νόμο 1731/1939 (ΦΕΚ Α΄ 192/15.5.1939)
που προβλέπει ότι
άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου 1731/1939 (ΦΕΚ Α΄ 192/15.5.1939)
«2.Απαλλοτρίωσις μη συντελουμένη κατά τα εν άρθρω 7 παρ. 1 του παρόντος νόμου οριζόμενα εντός διετίας από της κηρύξεώς της θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα. Ως προς τας κηρυχθείσας ήδη απαλλοτριώσεις, η διετία άρχεται από της ισχύος του παρόντος νόμου.»
ενώ κατά το παραπεμπόμενο άρθρο 7 παρ. 1 εδ. 2 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι :
«Συντέλεσις της απαλλοτριώσεως, δια μεταβιβάσεως της ιδιοκτησίας εις τον υπέρ ου ενεργήθη αύτη, επέρχεται μόνον από της εις τον δικαιούχον καταβολής της ορισθείσης προσωρινής ή οριστικής αποζημιώσεως ή από της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως της γενομένης εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το άρθρον 24 του παρόντος νόμου καταθέσεως, ή, αν υπόχρεων προς καταβολήν είναι το Δημόσιον, είτε από της δημοσιεύσεως της καταθέσεως, είτε από της υπέρ του δικαιούχου εκδόσεως του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.»
Κατόπιν όλων αυτών θα ήθελα να με πληροφορήσετε για την απαλλοτρίωση έμπροσθεν του ξενοδοχείου μου 22,619 39,994 ή 39,994 22,619 μοίρες (τμήμα γεωτεμαχίου : 060301 ) αν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες με ΦΕΚ κλπ έγγραφα ή έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης.
Θα ήθελα επίσης να με πληροφορήσετε αν η εταιρεία σας επιθυμεί την αλλαγή των ρυμοτομικών γραμμών με την αναθεώρηση του σχεδίου ή επιθυμεί την παραμονή τους ως έχουν στο σχέδιο του 1966".

Ο αιτών

 Αστέριος Γαλάνης


Πλαταμώνας: Ανήσυχοι Δημότες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !