20 Ιανουαρίου 2023

Εταιρεία ζωοτροφών "ξέχασε" να κόψει παραστατικά 550.000 ευρώ !
Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, της

Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις

εμπορίας δημητριακών, ζωοτροφών και αγροτικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα

για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν σε -7- επιχειρήσεις,

συλλέχθηκαν φορολογικά στοιχεία και από την αντιπαραβολή των

αποθηκευμένων και διακινηθέντων ποσοτήτων με φορολογικά παραστατικά,

διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 6 εξ’ αυτών και συγκεκριμένα:

 σε εταιρία χονδρικού εμπορίου δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών, η

μη έκδοση φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 549.473,30

ευρώ,

 σε εταιρία παραγωγής παρασκευασμάτων ζωοτροφών, η μη έκδοση

φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 217.041 ευρώ,

 σε εταιρία χονδρικού εμπορίου δημητριακών, η μη έκδοση φορολογικών

παραστατικών συνολικής αξίας 49.259,03 ευρώ,

 σε επιχείρηση παραγωγής αγροτικών προϊόντων, η μη έκδοση

φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 17.524,80 ευρώ

 σε επιχείρηση παραγωγής αγροτικών προϊόντων, η μη έκδοση

φορολογικού παραστατικού αξίας 6.237,50 ευρώ και
Web: www.hellenicpolice.gr

Facebook: www.facebook.com/hellenicpolice
Twitter: www.twitter.com/hellenicpolice

YouTube: www.youtube.com/ellinikiastynomia

Σελίδα 2 από 2

 σε εταιρία χονδρικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων, η μη έκδοση

φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας 734,68 ευρώ.

Για όλες τις περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ για την επιβολή των

προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα,

στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να

παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή

δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς

και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !