27 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IHAVET στην Κατερίνη
Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης θα φιλοξενήσει όλους τους εταίρους του προγράμματος στην Κατερίνη για μια βραχυπρόθεσμη επιμόρφωση.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είναι : Ecepaa - Βέλγιο, διοργανωτής του προγράμματος, CoNNGI - Ιταλία, CIEP ( Centre d’ information et education populaire), Eurocircle-Europe Direct -Γαλλία, Escola Secundaria de Silves - Πορτογαλία, 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης - Ελλάδα και το πρώτο ιδιωτικό σχολείο Leonardo da Vinci - Βουλγαρία.

Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός του προγράμματος μας καθώς αυτή η εκδήλωση αποτελεί κομβικό σημείο για τη δημιουργία της δέσμης εργαλείων του IHAVET. Πριν περιγράψουμε το σκοπό αυτής της συνάντησης , ίσως είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τους στόχους του προγράμματος.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IHAVET επιδιώκει να συνεισφέρει στη μείωση του ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση για μια Ευρωπαϊκή εγκεκριμένη δέσμη εργαλείων (toolkit).

Αυτά τα εργαλεία αποβλέπουν στην υποστήριξη των μαθητών μεταναστευτικής προέλευσης, των γονέων τους, δασκάλων /εκπαιδευτών/κοινωνικών λειτουργών, βασισμένα στο ρόλο και τις ευθύνες της κάθε ομάδας αναφορικά με το πρόβλημα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Η επιμόρφωση θα μας βοηθήσει να δοκιμάσουμε τη δέσμη εργαλείων μας χάρη στην υποστήριξη των συμμετεχόντων (γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών).

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε όλους τους σκοπούς της έρευνας μας που επιτεύχθηκαν τον πρώτο χρόνο του προγράμματός. Μέχρι την πραγματοποίηση της συνάντησης θα έχουν ολοκληρωθεί οι δραστηριότητες των ομάδων εστίασης (focus group) και η εκδήλωση στην Ελλάδα θα αποτελέσει την ευκαιρία για συζήτηση του αποτελέσματος που προέκυψε από τις δραστηριότητες της έρευνας.

Περιμένουμε με ανυπομονησία το σημαντικό αυτό στάδιο του προγράμματος μας.

2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, 

Υπ. Επικοινωνίας : Δρ. Σιδηρόπουλος Δημήτρης                                                            Νέο Κεραμίδι, Κατερίνη, 60100


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !