10 Μαΐου 2018

Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) Πύδνας ΚολινδρούΠραγματοποιήθηκε χθες 9 Μαΐου 2018 ώρα 11:00 π.μ , μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Πύδνας Κολινδρού κ. Λαγδάρη Ευάγγελου, η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας όπου συζητήθηκαν δύο (2) σημαντικά θέματα:
α) ο σχεδιασμός και οι δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων της αντιπυρικής περιόδου 2018 και

β) ο σχεδιασμός και οι δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς ,
με κύρια την οργάνωση και το συντονισμό των ενεργειών των αρμόδιων Υπηρεσιών, σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και ετοιμότητα φορέων για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων για το έτος 2018.

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού κ. Λαγδάρης, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των φορέων και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στη συνεδρίαση, αναφέροντας μεταξύ άλλων στην εισήγησή του: «Με βάση την εμπειρία προηγουμένων ετών, έχει αποδειχθεί ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία των φορέων. Επίσης, βασική προϋπόθεση στο σχεδιασμό για τη λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων, αποτελεί η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται ανά δράση.

Α) Για την αντιπυρική περίοδο 2018

Η σημερινή συνεδρίαση αφορά τόσο την αποσαφήνιση των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση εκδήλωσης φαινόμενου πυρκαγιάς όσο και στις δράσεις πρόληψης με τον έγκαιρο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κολινδρού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα από πλευράς του Δήμου δίνεται στους τομείς του Καθαρισμού– συντήρησης- διάνοιξης δασικών δρόμων, αντιπυρικών ζωνών, συντήρησης & καθαρισμός υπαρχόντων υδατοδεξαμενών, συντήρησης- επέκτασης υδροστομίων, καθαρισμός και συντήρησης οδικού δικτύου (δημοτικού και αγροτικού), ιδιαίτερα των τμημάτων του οδικού δικτύου που περνά ή βρίσκεται κοντά σε δασικές περιοχές. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της βλάστησης στους αρχαιολογικούς χώρους, στα άλση, πάρκα κλπ., θα υποβληθεί αίτημα για κλάδεμα από συνεργεία της ΔΕΗ των κλαδιών των δέντρων για να μην έρχονται σε επαφή με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και γενικά θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από την εκτέλεση αγροτικών και γεωργικών εργασιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου».

Β) Σεισμός, έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, κρίνεται απαραίτητο με ευθύνη των Δημάρχων να συγκαλούνται σε ετήσια βάση τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών .

Στα εν λόγω ΣΤΟ διευκρινίστηκαν πρωτίστως θέματα σχετικά:


Η ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, βάσει του σχεδιασμού


Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και του σχεδιασμού τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών


Η αμοιβαία ενημέρωση για την διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών


ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία μεταξύ των φορέων μετά την εκδήλωση σεισμού (διασφάλιση επικοινωνίας – εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας - ασύρματα δίκτυα)

ο Δήμαρχος παρουσίασε στα μέλη του ΣΤΟ το μνημόνιο ενεργειών που συνέταξε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο και θέτει σε άμεση εφαρμογή.Παρόντες στη σύσκεψη ήταν: ο κ. Κωνσταντίνος Κακάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Όθων Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, κα. Κρυσταλλένια Γεωργιάδου, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, ο κ. Νικόλαος Χηνόπουλος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Ν. Πιερίας, ο, κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίλαρχος XXIV TΘ/T Λιτοχώρου, ο κ. Ευάγγελος Φαλάρας, Πύραρχος -Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Πιερίας, ο κ. Γεώργιος Γρηγοριάδης, Επιπυραγός - Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κολινδρού, ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης, Τοπικός Αστυνόμος Κολινδρού, η κα. Δέσποινα Παπαργυρίου, Πρόεδρος Δ.Κ Κολινδρού, ο κ. Ιωάννης Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Τ.Κ Αλωνίων ο κ. Δημήτριος Καραμέλλιος, Διευθυντής Τεχνικών έργων & Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, η κα. Χρυσούλα Λυκίδου, ιατρός του Κ.Υ Αιγινίου, και ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού κ. Θωμάς Γκέκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !