10 Νοεμβρίου 2017

Γραφείο Ληπτών και Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας στο Νοσοκομείο ΚατερίνηςΣτους βασικούς άξονες της πολιτικής της Διοίκησης του Νοσοκομείου Κατερίνης, ήταν από την πρώτη στιγμή η άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία των πολιτών. Ως ένας χώρος που από τη φύση του δέχεται πολίτες με προβλήματα υγείας που προσέρχονται στους χώρους του νοσοκομείου με άγχος και αβεβαιότητα για το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία, με σεβασμό και προσήλωση, δημιουργήθηκαν επιπλέον υπηρεσίες, ώστε να παρέχεται ην καλύτερη δυνατή βοήθεια.

Γραφείο Ληπτών και Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας

Για το σκοπό αυτό, από το Μάρτιο του 2017 δημιουργήθηκε το Γραφείο Ληπτών και Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας. Το Γραφείο ενημερώνει και βοηθάει κάθε πολίτη που έχει πρόβλημα είτε με το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, είτε με τους διοικητικούς υπαλλήλους. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του είναι η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων δέχτηκε τα συγχαρητήρια της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας μετά την υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων για το έργο το οποίο παρέχει.
Παρεμβάσεις διευκόλυνσης της κίνησης στους χώρους του νοσοκομείου

Τοποθετήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης λωρίδες κατεύθυνσης στο δάπεδο στο ισόγειο, για να μπορούν να κινούνται οι πολίτες προς το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, το Ακτινολογικό Εργαστήριο, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τα Εξωτερικά Ιατρεία. Στα γραφεία στο ισόγειο έγινε αρίθμηση ώστε ο πολίτης να βρίσκει εύκολα την Υπηρεσία που χρειάζεται.
Η τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών
Επίσης με την τη συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίες ,στο τηλεφωνικό κέντρο τοποθετήθηκε αυτόματος τηλεφωνητής με μηνύματα που διευκολύνει το κλείσιμο των ραντεβού και δίνει κι άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Επιπλέον με το ηλεκτρονικό ραντεβού, οι πολίτες μπορούν πλέον να κλείνουν ηλεκτρονικά το ραντεβού τους με τους γιατρούς μπαίνοντας στο site του Νοσοκομείου Κατερίνης www.gnkaterini.gr. Το έργο υλοποίησε η υπηρεσία της Πληροφορικής.Όλες οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στο διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο 2017. Η προσπάθεια συνεχίζεται προσηλωμένη πάντα στις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των ασθενών-πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !