19 Οκτωβρίου 2017

Εκλογές Επιμελητηρίου ΗμαθίαςΟι Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ημαθίας, θα γίνουν στις 03 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 8:00 π.μ. και θα λήξει στις 6:00 μ.μ., στην έδρα του Επιμελητηρίου (Βέροια, Κεντρικής 3)

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 98391/14-09-2017, ΑΔΑ: Ω2ΠΧ465ΧΙ8-ΝΜΘ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας ορίσθηκε ως εξής:


Τμήμα Εμπορικό έδρες 6 (έξι)


Τμήμα Υπηρεσιών έδρες 2 (δυο)


Τμήμα Μεταποιητικό έδρες 7 (εφτά)


Τμήμα Τουριστικό έδρα 1 (μια)


Τμήμα Μεταφορών έδρα 1 (μια)


Τμήμα Εξαγωγικό έδρες 4 (τέσσερις)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !