26 Δεκεμβρίου 2015

Πέντε προσλήψεις καθηγητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  (τηλ. Γραμματείας 2310 99-8170 e-mail:info@physics.auth.gr ) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές
Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών»(κωδικός  ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876089) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικές και Ηλεκτρικές Ιδιότητες της Ύλης»(κωδικός  ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876409) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-9211 e-mail:chryskalp @auth.gr ) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876155) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-5596 ) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού – Νεώτερη Περίοδος »(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876268) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-6395 e-mail:info @ee.auth.gr ) - Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας»(κωδικός  ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00000876328) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1158/13-11-2015 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις  25 Ιανουαρίου  2016. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης )υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr)και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμημάτων .Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !