13 Οκτωβρίου 2014

Καταργείται η ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών ;

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,
Η κυβέρνηση με το Ν.4186/13 κατήργησε μια σειρά από ειδικότητες στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, αποκλείοντας τους μαθητές να επιλέξουν ειδικότητες επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, όπως αυτή του Βοηθού Νοσηλευτή.

Με το άρθρο 46 παρ.11 προβλέπεται ότι οι ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας θα λειτουργούν έως την 15η Σεπτεμβρίου 2015.
Ως γνωστόν, η ειδικότητα του βοηθού Νοσηλευτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στον τομέα της περίθαλψης και της φροντίδας των ασθενών και διαθέτει εξαιρετικά πλεονεκτήματα για να βρίσκετε, να ανήκει στις ΕΠΑΣ του Υπουργείου, για τους παρακάτω λόγους:
1.Ειναι η ειδικότητα που 30 και πλέον χρόνια είναι μοναδικά θεσμοθετημένη να δίδεται από την Τεχνική Εκπαίδευση.
2.Εχει άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας με διαρκή απορρόφηση στο δημόσιο (και στον ιδιωτικό τομέα), δεδομένου ότι στη χώρα μας οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται στις 30.000 και πλέον.
3.Βρίσκονται και λειτουργούν στο φυσικό τους χώρο, τα νοσοκομεία, με άμεση διασύνδεση μεταξύ του θεωρητικού και του πρακτικού αντικειμένου διδασκαλίας, στον κλινικό χώρο του νοσοκομείου, διαθέτοντας πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και εκπαιδευτικό υλικό.
4.Οι ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών,  δεν επιβαρύνουν στο ελάχιστο τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το εκπαιδευτικό προσωπικό, ανήκει στο νοσοκομείο υπαγωγής τους.
5.Η ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών της Κατερίνης, στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης
6.Οι απόφοιτοι της ΕΠΑΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τα ους επί 6 μήνες, στη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης στο Νοσοκομείο, καλύπτοντας συμπληρωματικά ανάγκες του προσωπικού.
7.Σε όλα τα ιδρύματα της χώρας οι βοηθοί νοσηλευτές εκτελούν χρέη Νοσηλευτή και αποτελούν τον κύριο μοχλό λειτουργίας τους.
8.Αποτελεί μια ειδικότητα σε πρώτη ζήτηση στα αντίστοιχα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, με τεράστια εκδήλωση ενδιαφέροντος ειδικά στις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες διαθέτουν και την ανάλογη υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή.
9.Η ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, λειτουργεί και μόνο με την παραχώρηση τόσο των εργαστηρίων όσο και ανθρώπινου δυναμικού των ΕΠΑΣ των νοσοκομείων. Πώς είναι δυνατόν οι ΕΠΑΣ του Υπουργείου Υγείας να έχουν ημερομηνία λήξης στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, τη στιγμή που αποτελούν το θεμέλιο λίθο στη νοσηλευτική εκπαίδευση;

Επίσης, υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εγγραφές μαθητών-μαθητριών στη Σχολή. Μάλιστα το υπουργείο Υγείας απέστειλε έγγραφο –αρ.πρωτ.Υ&β/Γ/Π.32458, προς όλες τις ΕΠΑΣ (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΘ-ΒΗ8), με αφορμή τα συνεχή ερωτήματα των ενδιαφερομένων σχετικά με εγγραφές για τα ο σχολικό έτος 2014-2015.
Οι σχολές που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων όπως οι Σχολές «Δήμητρα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού, συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Κύριε Υπουργέ,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, των ΕΠΑΣ ανήκει στις ιδιαίτερα ασθενέστερες οικονομικές τάξεις που οδηγούνται σε τεράστια απώλεια εισοδήματος και μάλιστα σε μια εποχή που η ανεργία αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για τη χώρα, η ίδρυση δημόσιων ΙΕΚ στα αντίστοιχα Νοσηλευτικά Ιδρύματα (ΝΠΔΔ) όπου λειτουργούν ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Ζητώ να συνεχισθεί στην Ελλάδα η νοσηλευτική εκπαίδευση από τον καθ’υλην αρμόδιο φορέα  της που είναι το Υπουργείο Υγείας.
Δεδομένων των αλλαγών που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας, προτείνεται, να συνεχιστεί η λειτουργία των ΕΠΑΣ ως ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Κύριε Υπουργέ,
Σας μεταφέρω την αγωνία τόσο των εργαζομένων στις ΕΠΑΣ όσο κυρίως των μαθητών και ενδιαφερόμενων νέων.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και αναμένω με ενδιαφέρον την ανταπόκρισή σας στην παρούσα επιστολή.

Με εκτίμηση
Κώστας Κουκοδήμος
Βουλευτής Ν.Πιερίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !