7 Οκτωβρίου 2023

Μονάδες εγκεφαλικών σε 17 Νοσοκομεία....όχι όμως στην Κατερίνη
Συνολικά 17 νοσοκομεία του ΕΣΥ θα δημιουργήσουν μονάδες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών. Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται έως τις 20 Οκτωβρίου σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, σε 17 νοσοκομεία συστήνεται μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) για την αντιμετώπιση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ). Η σύσταση και η λειτουργία των μονάδων έχει ως εξής:

α. Στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας:

αα) Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», στο Νευρολογικό Τμήμα, εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

αβ) Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ», στο Νευρολογικό Τμήμα, εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

αγ) Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΝΑ) «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», στο Νευρολογικό Τμήμα εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

αδ) Στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», στο Παθολογικό Τμήμα εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

αε) Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», στο Β΄ Παθολογικό Τμήμα εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

αστ) Στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», στο Παθολογικό Τμήμα εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

αζ) Στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, στο Νευρολογικό Τμήμα εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

αη) Στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, στο Α΄ Παθολογικό Τμήμα, με οργανική μονάδα έδρας την Καλαμάτα, εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

αθ) Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, στο Νευρολογικό Τμήμα εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) ΜΑΦ ΑΕΕ.

β. Στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας:

βα) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,

ββ) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,

βγ) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

βδ) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»,

βε) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,

βστ) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Στα νοσοκομεία των υποπερ. βα) έως βστ) οι Μονάδες Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ), όπως προβλέπονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Νευρολογικών ή Παθολογικών Κλινικών τους, λειτουργούν, εφεξής, ως ΜΑΦ ΑΕΕ.

γ) Στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο η Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ), όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο Κανονισμό Λειτουργίας της Α’ Νευρολογικής Κλινικής, λειτουργεί, εφεξής, ως ΜΑΦ ΑΕΕ.

δ) Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» η Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ), όπως προβλέπεται στο Νευρολογικό τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας, λειτουργεί, εφεξής, ως ΜΑΦ ΑΕΕ.

https://www.parapolitika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !