15 Ιουνίου 2018

Ζητείται Υπεύθυνος τμήματος ΙΤ στην Καρίτσα ΠιερίαςΗ εταιρεία Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, βιομηχανία εμφιαλώσεως νερού, με έδρα την Καρίτσα Πιερίας, επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος για το τμήμα του ΙΤ.

Περιγραφή θέσης

Κύριο αντικείμενο της θέσης είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας.


Αρμοδιότητες:
Συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχόντων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
Επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας ως πρώτο επίπεδο υποστήριξης.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων.
Υποστήριξη εφαρμογών (αναβάθμιση, συντήρηση, υποστήριξη χρηστών).
Εκπαίδευση των χρηστών της εταιρείας σε νέες εφαρμογές.
Διενέργεια ελέγχων για την ορθότητα των στοιχείων.
Υπεύθυνος σε συνεργασία με τους χρήστες για τον έλεγχο της ορθότητας των νέων εφαρμογών (testing) πριν την παράδοση ενός έργου.
Τεκμηρίωση του κώδικα εφαρμογών μέσω δημιουργίας εγχειριδίων χρήσης.Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI ή Ιδιωτική Σχολή Πληροφορικής
Τουλάχιστον 2-3 χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο
Εμπειρία σε SQL/PLSQL, VB
Γνώσεις ΒΙ
Γνώσεις σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν (java, html, embarcadero)
Καλή κατανόηση των εννοιών των βάσεων δεδομένων (πίνακες, σχέσεις, stored procedures, triggers κ.λπ.)
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Συνεργασία-Ομαδικό πνεύμα
Εστίαση στο αποτέλεσμα
Λήψη Πρωτοβουλιών
Οργάνωση-Προγραμματισμός
Διαθεσιμότητα
Συνεχής Θέληση για Μάθηση
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)


Παρέχονται:
Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία
Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !