24 Αυγούστου 2017

ΔΕΥΑΚ: "Για την Ν. Τραπεζούντα υπεύθυνος ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Ν. ΠιερίαςΣε απάντηση δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο για τις διακοπές ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Ν. Τραπεζούντας, που δυσχεραίνει την καθημερινότητα των κατοίκων, και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, ενημερώνει τους πολίτες τα εξής:


Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας, ο οποίος αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., έχει στην αποκλειστική κυριότητά του, μεταξύ άλλων εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, των οποίων έχει και την αποκλειστική ευθύνη της συντήρησης, της προστασίας, της καλής λειτουργίας και της αναβάθμισης, τις εγκαταστάσεις και το διυλιστήριο Μόρνας, το δίκτυο μεταφοράς ύδατος έως τον Τρίλοφο, καθώς και το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ύδατος από τον Τρίλοφο έως την Τοπική Κοινότητα Ν. Τραπεζούντας.

Ως εκ τούτου, η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, ουδεμία αρμοδιότητα έχει για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Νέας Τραπεζούντας και την προστασία αυτού από φθορές και κλοπές ύδατος, αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας.

Δυστυχώς, παρά τις άοκνες προσπάθειες του Προέδρου του Συνδέσμου, λόγω του γεγονότος ότι τα τελευταία δέκα (10) έτη, ο Σύνδεσμος λειτούργησε με έναν μόνο υπάλληλο, είναι φύσει αδύνατο να ανταποκριθεί πλήρως στις ανωτέρω υποχρεώσεις του.

Για τον λόγο αυτό, η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, συνεπικουρεί και συνδράμει την προσπάθεια αυτή του Προέδρου του Συνδέσμου, όποτε της ζητηθεί, ακόμη και αυτοβούλως εάν υφίσταται ανάγκη, εφόσον έχει σχετική πληροφόρηση, παρέχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία, επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, καθώς και τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, σε μια συλλογική προσπάθεια να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ύδρευση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων και να διασφαλίσει την ποιότητα του διατιθέμενου ύδατος στους κατοίκους και κατ’ επέκταση την υγεία αυτών.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, κατανοώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Ν. Τραπεζούντας, διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι ήταν και θα είναι, έως την οριστική μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου, αρωγός αυτού, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και τη διασφάλιση της αποτροπής κλοπών ύδατος, έχουσα σε ετοιμότητα το προσωπικό και τον μηχανολογικό της εξοπλισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !

loading...