6 Ιουνίου 2022

Πρόστιμο 130.000 σε πρατήριο υγρών καυσίμων που πουλούσε νοθευμένη βενζίνη
Πρόστιμο 130.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Βόλο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς διαπιστώθηκε ότι η αμόλυβδη βενζίνη που πωλούσε ήταν νοθευμένη και άκρως επικίνδυνη για τους κινητήρες των οχημάτων.


Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων ήταν νοθευμένη σε ποσοστό άνω του 23% με διαλύτες και ελαφρά έλαια!

Βέβαια δεν είναι μόνο στον Βόλο, αφού οι καταγγελίες είναι πλέον καθημερινές από καταναλωτές που διαπιστώνουν σοβαρές ζημιές στα αυτοκινητά τους.


Η Απόφαση για το πρατήριο στον Βόλο, που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναγράφει χαρακτηριστικά ότι:

«Επιβλήθηκε στις 31-5-2022 στην εταιρία με την επωνυμία «….», με έδρα στο…- διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ, σύμφωνα με τον Πίνακα 8.1β της υποπαραγράφου 8.1 της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της αριθ. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1039) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων», για παράβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, επειδή μετά από δειγματοληψία του προϊόντος «Βενζίνη Αμόλυβδη», που διενεργήθηκε στις 28-6-2021 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Βόλο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 RON Μη Κανονικό και Νοθευμένο με ελαφρά έλαια ή/και διαλύτες σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. … Έκθεση Εξέτασης Δείγματος και σε ποσοστό 23,7%, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. … Έκθεση Κατ΄ Έφεση Εξέτασης Δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. Μη Κανονικά και Νοθευμένα με ελαφρά έλαια ή/και διαλύτες σε ποσοστό 23,3% και 23,7% αντίστοιχα, βρέθηκαν και τα δύο (2) δείγματα βυτιοφόρου αυτοκινήτου της εταιρίας με την επωνυμία «….», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. … Έκθεση Κατ΄ Έφεση Εξέτασης Δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.Η εν λόγω περίληψη συντάχθηκε και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013.»

https://www.newsauto.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !