23 Μαΐου 2022

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλευρό της ομάδος “I can’t Breathe”
Η ΟΠΠ “I can’t Breathe” που πραγματεύεται το χρόνιο και διαρκώς κλιμακούμενο πρόβλημα δυσοσμίας που μας ταλαιπωρεί, αποτάθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ), με πολυσέλιδη αναφορά της και πληθώρα διοικητικών εγγράφων. Την 29/3/2022, ο ΣτΠ, κοινοποίησε στην Ομάδα, επιστολή του προς τον Συντονιστή της ΑΔΜΘ, την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και τις καθ’ ύλη αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας. Στην επιστολή ο ΣτΠ, αφού διατυπώνει τα συμπεράσματά του με παράθεση των επίμαχων σημείων της αναφοράς της ΟΠΠ, προτείνει λύσεις και ζητεί από τους αποδέκτες της επιστολής του, τις απόψεις τους επί του προβλήματος, προτού καταλήξει στην τελική έκθεσή του. Σε πρόσφατη επικοινωνία μας με τον ΣτΠ, πληροφορηθήκαμε ότι, μόνο οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος απάντησαν, ενημερώνοντας ότι, έχοντας λάβει και οι ίδιοι την αναφορά της Ομάδας, διεξάγουν ενδελεχή έλεγχο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ο οποίος ακόμα δεν ολοκληρώθηκε.

Ενώ, λοιπόν, οι πολίτες, ανέλαβαν το μερίδιο ευθύνης τους για την προστασία του περιβάλλοντος ως κοινού αγαθού και βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση αγωνιώντας για τη δημόσια υγεία… ενώ, ο ΣτΠ, αναγνωρίζοντας τη βασιμότητα των προβληματισμών μας, ανταποκρίνεται προσηκόντως και ασκεί το διαμεσολαβητικό του ρόλο στη λογική του θετικού αθροίσματος προς όφελος όλων… η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, συνεχίζει να τηρεί απαξιωτική στάση ακόμα κι απέναντι σε μια Ανεξάρτητη Αρχή της Πολιτείας. Συνεχίζει να αυταπατάται, πιστεύοντας προφανώς, ότι η μη ουσιαστική ενασχόλησή της με το πρόβλημα, θα το αποδυναμώσει στη δημόσια συζήτηση?

Την ίδια τακτική, φαίνεται να εφαρμόζει και ο Δήμαρχος, αναντίστοιχα των αρχικών δηλώσεων συμπαράστασης στα 2.500 μέλη της Ομάδας και ανακόλουθα της έγγραφης προαναγγελίας του δια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και της βεβαίωσης αργότερα διά του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κατερίνης προς την Ομάδα, για την υλοποίηση ειδικής συνεδρίασης για το περιβάλλον (την οποία ακόμα περιμένουμε). Η προσφυγή στην Εισαγγελία, είναι σημαντικό βήμα. Η Δικαιοσύνη, όμως, αργεί να παραγάγει αποτελέσματα. Μέχρι τότε, δεν μπορεί να αφήνονται απροστάτευτοι οι δημότες.


Κυρίες και κύριοι, της αυτοδιοίκησης, επικεφαλείς και σύμβουλοι

Οι ακόλουθες επισημάνσεις του ΣτΠ, αφορούν στην υποχρέωσή σας για την τήρηση των νόμων και σκιαγραφούν την ευθύνη σας απέναντι στους πολίτες, εάν επιθυμείτε να ανταποκριθείτε στις δεσμεύσεις σας και να οικοδομήσετε έναν τόπο όπου αξίζει να ζει κανείς. Έναν τόπο όπου το περιβάλλον και η επιχειρηματική δραστηριότητα, θα συνυπάρχει, χωρίς να απειλείται η ζωή μας. Συνηγορείτε?

«… οι οσμηρές ενώσεις που εκπέμπονται (υδρόθειο, αμμωνία, μερκαπτάνες, σουλφίδια, αδελαϋδες) είναι από τις πλέον έντονες. Προκειμένου να προσδιοριστεί η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, αναγκαία κρίνεται η συλλογή δειγμάτων αέρα. Συνεκτιμώντας το πλήθος των μονάδων στην ευρύτερη περιοχή, αναγκαία κρίνεται η τοποθέτηση σταθμών μέτρησης.


... στις περιπτώσεις έντονης υποβάθμισης και καθ’ υποτροπή πρόκλησης ρύπανσης από επιχείρηση, η οποία παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα, δεν αρκεί η επιβολή αλλεπάλληλων προστίμων, αλλά απαιτείται, κατά νόμο (άρθρο 30 του ν. 1650/86) η διακοπή της ρυπογόνου δραστηριότητας,


… η κεντρική διοίκηση και η αυτοδιοίκηση δεν έχουν διακριτική ευχέρεια επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες αλλά δέσμια αρμοδιότητα (ΣτΕ 3977/2010). Κατά συνέπεια, η άρνηση των αρμοδίων οργάνων να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (ΣτΕ 2680/2003) και ενδεχομένως παράβαση καθήκοντος.


...οι εν λόγω «δραστηριότητες» εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ148/2009 «Περιβαλλοντικής Ευθύνης». Επομένως, απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας».


Η Συντονιστική Επιτροπή

της ΟΠΠ "I can't Breathe"Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !