13 Ιουλίου 2021

Παρουσίαση των σπουδών και των επαγγελματικών προοπτικών του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Την Τετάρτη 14-7-2021 στις 19.00 θα γίνει η τελευταία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος :


Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Διοίκηση

Εφοδιαστικής Αλυσίδας έναν σημαντικό και συνεχώς ανερχόμενο κλάδο της Ελληνικής και παγκόσμιας ΟικονομίαςΈχουν προηγηθεί τα διαδικτυακά σεμινάρια για τα Agrologistics , ( 25-5-21)

τα Ναυτιλιακά logistics και τις θαλάσσιες μεταφορές, ( 3-6-21) και τα

Ρομποτικά συστήματα και τις καινοτόμες τεχνολογίες στη Διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων ( 17-6-21)

Στην εκδήλωση της Τετάρτης 14-7-21 θα συμμετάσχουν


Καθηγητές και επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος που θα παρουσιάσουν τη δομή και τα κυριότερα σημεία του προγράμματος σπουδών τόσο του προπτυχιακού όσο και του Μεταπτυχιακού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα .


Τελειόφοιτοι φοιτητές που θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τις σπουδές στο Τμήμα


Εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και απασχολούν απόφοιτους του Τμήματος


Απόφοιτοι του Τμήματος που κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό


Πληροφορίες για ελεύθερη συμμετοχή μέσω zoom :

Στη διεύθυνση : logistics.ihu.gr , email logistics@ihu.gr και τηλ. 2351020940

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !