3 Ιουνίου 2022

Δωρεά μοτοσυκλέτας από το Επιμελητήριο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας
Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική

συνεδρίαση την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά

πρωτόκολλα (Κ.Υ.Α.Δια/Γ.Π.οικ.27397/2022-ΦΕΚ2369/Β/14-5-2022), με θέματα ημερήσιας

διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1: Διαπιστωτική Πράξη Έκπτωσης μελών Δ.Σ.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
Θέμα 2: Διοργάνωση ημερίδας με το Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια.
• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 3: Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία συλλογικού σήματος, συνολικού

ποσού 5.952,00 ευρώ

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 4: Ανάθεση της προμήθειας μοτοσυκλέτας και παραχώρησή της με τη μορφή

δωρεάς, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας και υπογραφή σύμβασης


• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
Θέμα 5: Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !