31 Μαΐου 2022

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Αιγινίου

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 31 Μαϊου έως και 29 Ιουνίου 2022.

Οι αιτήσεις/δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται σε έντυπο της υπηρεσίας με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη και στον κανονισμό λειτουργίας.
Δια ζώσης: αυτοπρόσωπα ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από δημόσια αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Αιγινίου, Κ. Καραμανλή 38(γραφείο πρωτοκόλλου στο ισόγειο του καταστήματος).

Ταχυδρομικά: στη Δ/νση: Δήμος Πύδνας-Κολινδρού-Δημαρχείο Αιγινίου, Κ. Καραμανλή 38, 60300 Αιγίνιο-Πιερίας. Η δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών βαρύνει τους ενδιαφερόμενους.

Ηλεκτρονικά: στην ηλεκτρονική διεύθυνση – e-mail: aiginio@otenet.gr.

Η αναλυτική προκήρυξη αναρτάται στη ιστοσελίδα του δήμου (www.pydnaskolindrou.gr)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων ειδών/παροχή υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού λειτουργίας, και η επιλογή θα γίνεται ανά κατηγορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !