3 Ιουνίου 2020

Κιλκίς: Πρόσληψη 31 ατόμων οκτάμηνης απασχόλησης στον τομέα της καθαριότηταςΟ Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα ενός ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών με σκοπό την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Τμήμα Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Οι αιτούμενες ειδικότητες αφορούν τέσσερις (4) ΔΕ οδηγούς απορριμματοφόρων, ένα (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου – σαρώθρου (1) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου – καλαθοφόρου οχήματος και είκοσι πέντε (25) ΥΕ εργατών – εργατριών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 μέχρι 65 ετών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020, υποβάλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση sox1- 2020.kilkis@dhmoskilkis.gr από την Πέμπτη 4 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sox1- 2020.kilkis@dhmoskilkis,gr β) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμός Φορέων Ορ. Χρόνου (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) από όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου (ΣΟΧ) δ) στην ιστοσελίδα e -kilkis του Δήμου Κιλκίς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !