10 Μαΐου 2022

DKLIFT -Κωνσταντινίδης: Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων στην Κατερίνη
Η αρχή έγινε το 1974. Ο Δημήτριος Κωνσταντι­νίδης ιδρύει στη πόλη της Κατερίνης το δικό του τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεων – συντη­ρήσεων ανελκυστήρων. Με την έντονη παρουσία του, εδραιώθηκε σαν όνομα στην αγορά της πόλης ξεχωρί­ζοντας πάντα για την αξιοπιστία και την συνέπεια του.

Το 1998 τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης περνάνε στη δεύτερη γενιά.

Το 2008 ήταν μια χρονιά αλλαγών. Για να ανταπεξέλ­θουμε στην αύξηση του κύκλου εργασιών, υιοθετήθη­καν νέες οργανωτικές δομές. Νοικιάστηκαν νέοι χώροι παραγωγής και αποθήκευσης, ενώ αποκτήθηκε και ο πρώτος μηχανολογικός εξοπλισμός. Τα πρώτα εξαρτή­ματα δικού μας σχεδιασμού και παραγωγής ήταν πλέον πραγματικότητα.

Το 2011 ήταν έτος « τομή» για την επιχείρησή μας. Αντί­θετα προς το κλίμα της οικονομικής κρίσης που μάστιζε την Ελλάδα, η επιχείρησή μας επιλέγει να επεκταθεί. Οι πρώτες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής ήταν γε­γονός.

Το 2014 η εξέλιξη συνεχίζεται με ανάπτυξή των δυνα­τοτήτων μας: Οι κτιριακές εγκαταστάσεις μας επεκτεί­νονται προκειμένου να φιλοξενήσουν τα μηχανήματα της νέας γραμμής παραγωγής της CNC τεχνολογίας . Παράλληλα αρχίζουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα στον εξαγωγικό τομέα διαθέτοντας ορισμέναΣήμερα, οι εγκαταστάσεις μας απο­τελούνται από τα ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Κατερίνης, και από το νέο βιοτεχνικό χώρο παραγωγής και logistics επιφάνειας 700 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί βρίσκονται εκτός από τους χώρους παραγωγής, και χώροι για την εξυπηρέτηση των τμημάτων μελετών και διοικητικής υποστήριξης, ενώ ένα μικρό show room δημιουργεί­ται για την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Με τον αέρα και τις δυνατότητες που μας έδωσαν οι νέες εγκαταστάσεις, δημιουργήσαμε νέα προϊόντα, εμπλουτίζοντας τη γκάμα μας. Στις νέες εγκαταστάσεις στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φροντίζουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στη φύση.

Τοποθεσία γραφείου


Τερζοπούλου 10, Κατερίνη


Τηλέφωνο επικοινωνίας


23510 22846


Ώρες εργασίας


Δευτέρα – Σάββατο:
08:00 – 15:00 και 18:30 – 20:30


Mail


info@dklift.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !