23 Ιουνίου 2021

Βόρεια Πιερία :Υποχρεώσεις οικοπεδούχων για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς
Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Πύδνας Κολινδρού, διευκρινίζεται ότι, λόγω της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκίνησε από την 1η Μαΐου και διαρκεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 και σύμφωνα με όσα ορίζει η υπ’ αριθ. 4/2012/12 Διάταξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο Κανονισμός Καθαριότητας του δήμου, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των κωμοπόλεων χωριών και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωσή τους από τα ξερά χόρτα (κόψιμο) και στην απομάκρυνση τους, αλλά και την απομάκρυνση από αυτούς άλλων εγκαταλελειμμένων υλικών ή αντικειμένων, τα οποία μπορούν να καούν ή να εκραγούν, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς από την 1ηΜαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται, θα επιβάλλεται πρόστιμο από τον δήμο και θα υποβάλλεται μήνυση (μέσω Π.Υ.) για παράβαση του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, που τιμωρείται με κράτηση μέχρι και τριών (3)μηνών ή με πρόστιμο.Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για αποψίλωση και καθαρισμό ανήκει στο δήμο Πύδνας--Κολινδρού (αρμόδια είναι το Τμήματα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας, με τηλέφωνα επικοινωνίας του κοινού το 2353350100 & 126, εργάσιμες ημέρες και ώρες).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !