2 Ιουνίου 2020

Παράταση Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Κατερίνης-Κορινού -ΛόφουΠαράταση Εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης,

για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020-Ιούλιος 2021
Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι παρατείνονται έως τις 12 Ιουνίου, οι αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη νέα σχολική περίοδο 2020 – 2021. Οι αιτήσεις θα γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:
                       
Α/Α
ΣΤΑΘΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ
MAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1
1ος Παιδικός  Σταθμός
Ιάσωνος & Ιερομονάχου
2351029107
2
2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια
19ης Μαίου
2351033470
3
2ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός -Βρέφη
19ης Μαίου
1osbrefikosoppap@gmail.com
2351023772
4
3ος Παιδικός Σταθμός
Αγ. Αντωνίου-Σβορώνος
2351023903
5
4ος Παιδικός Σταθμός
Κρέσνας 35
2351035666
6
5ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός – Νήπια
Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα
2351036044
7
5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Βρέφη
Τενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα
2351036493
8
6ος Παιδικός Σταθμός
Ξάνθου 23
2351032000
9
Παιδικός Σταθμός  Κορινού
Κορινός
    2351041065
10
Παιδικός Σταθμός  Λόφου
Λόφος
lofoupaidikosoppap@gmail.com
2351098396
             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.


ΑΙΤΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                                                  Κατερίνη    …..-…..-2020
                                                  Αριθ. Πρωτ.:……………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΓΟΝΕΑ)ΠΡΟΣ
« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:
Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή, για την εγγραφή-επανεγγραφή τ…. παιδι… μου, για την περίοδο 2020-2021

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
Επώνυμο  και 
Όνομα παιδιού
Ημερομηνία 
Γέννησης
Εγγραφή
Επανεγ-
γραφή
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Α.Φ.Μ.:


Για το Τμήμα Παιδικής & Βρεφονηπιακής Μέριμνας
    
(τουλάχιστον 3 επιλογές προτίμησης)1ος Παιδικός Σταθμός (Ιάσωνος & Ιερομονάχου)

2ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (19ης Μαίου )-ΝΗΠΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:
2ος  Βρεφονηπιακός  Σταθμός (19ης Μαίου )-ΒΡΕΦΗ

3ος Παιδικός Σταθμός  (Αγ.Αντωνίου –Σβορώνος )
ΘΕΜΑ: «Εγγραφή/Επανεγγραφή παιδιού»
4ος  Παιδικός Σταθμός  (Κρέσνας 35)
Κατερίνη  …..-…..-2020
5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)
        ΝΗΠΙΑ

5ος  Βρεφονηπιακός Σταθμός  (Τενέδου-παρ.Νικ.Πλαστήρα)
        ΒΡΕΦΗ   

6ος  Παιδικός Σταθμός  (Ξάνθου 23)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     Η    ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.                           4.

2.                           5.

3.
Παιδικός  Σταθμός  Κορινού ( Κορινός)
Παιδικός  Σταθμός  Λόφου (Λόφος)


……. ΑΙΤ………………                             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΥΡΩ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΟΡΙΑ
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

100ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

50
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

50
ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

10
ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

10ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

20


ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

50
ΓΟΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

30
ΓΟΝΙΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >50 %

20
ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ > 35%

20
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

5
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

30
ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

20ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ      10.000 €

50
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 10.001€ -ΜΕΧΡΙ    15.000 €

45
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 15.001€ -ΜΕΧΡΙ    20.000 €

40
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 20.001€ -ΜΕΧΡΙ    25.000 €

35
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 25.001€ -ΜΕΧΡΙ    30.000 €

30
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 30.001€ -ΜΕΧΡΙ    35.000 €

25
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 35.001€ -ΜΕΧΡΙ    40.000 €

20
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 40.001€ -ΜΕΧΡΙ    45.000 €

15
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 45.001€ -ΜΕΧΡΙ    50.000 €

10
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 50.001€ -ΜΕΧΡΙ    55.000 €

5
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΠΟ 55.001€ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

0


   
       

1. Από την μοριοδότηση εξαιρούνται:


Ορφανά παιδιά από δύο γονείς.


Παιδιά πολυτέκνων-τριτέκνων και ορφανά από ένα γονέα


Παιδιά εργαζόμενων μητέρων, όταν ήδη το ένα παιδί της οικογένειας έχει επιλεγεί σε μια κατηγορία με το σύστημα μοριοδότησης.


Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια κλπ.), μετά από κοινωνική έρευνα.


Παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !