7 Οκτωβρίου 2019

Ανοιχτή επιστολή Δημάρχου Πύδνας Κολινδρού Αναστάσιου ΜανώλαΑγαπητές συνδημότισσες, Αγαπητοί συνδημότες
Βασική προεκλογική υπόσχεσή μας ήταν Όλα στο φως. Αυτό θα το τηρήσουμε σε όλη τη διάρκεια της Δημαρχιακής θητείας μας.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα αφ΄ ότου αναλάβαμε τις ευθύνες του δήμου μας, θέλω να σας ενημερώσω για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δήμος την 31-8-2019, ημερομηνία κατά την οποία ολοκλήρωσε την πενταετή θητεία της η απελθούσα δημοτική αρχή. Τονίζω τη διάρκεια της θητείας, διότι είχε ένα επιπλέον έτος για να παράξει έργο για το δήμο.

Δεν το έκανα νωρίτερα, όχι μόνο λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων που είχαμε να αντιμετωπίσουμε από την 1η Σεπτεμβρίου που αναλάβαμε, (εγκαταλειμμένος ολόκληρος ο δήμος επί 3 μήνες μετά τις εκλογές, εργασίες για την προετοιμασία των σχολικών εγκαταστάσεων εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, εμποροπανήγυρη Αιγινίου κλπ), αλλά κυρίως για να έχουμε στη διάθεσή μας όσο το δυνατόν περισσότερες από τις αναγκαίες λεπτομέρειες. Παρακάτω παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία που έως σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας.

Τα ταμειακά υπόλοιπα του δήμου στις 31-8-2019 ήταν 397.661,61 ευρώ (στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και 114.350 ευρώ από επιχορήγηση του δήμου από το πρόγραμμα “Φιλόδημος II”). Από το παραπάνω ποσό, υπήρχε δέσμευση με δικαστική απόφαση 16.252,95 ευρώ από ιδιώτη. (Ο δήμος προσέφυγε σε δικαστική ανακοπή, ενώ ο ιδιώτης ανέφερε ότι έχει ήδη εισπράξει το χρηματικό ποσό). Κατά συνέπεια, τα πραγματικά ταμειακά υπόλοιπα ήταν 381.408,66 ευρώ και όχι 750.000 ευρώ, όπως ο απελθών δήμαρχος ανέφερε σε δηλώσεις του.

Οι οφειλές του δήμου προς προμηθευτές ήταν 1.762.718,74 ευρώ. Στις εν λόγω οφειλές συμπεριλαμβάνεται ποσό 420.866,33 ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το πράσινο ταμείο, καθώς και το ποσό των 485.832 ευρώ του δανείου για την αγορά των απορριμματοφόρων (θα μεταφερθεί στις δανειακές υποχρεώσεις).

Οι δανειακές υποχρεώσεις ήταν 187.876,23 ευρώ. Στο ποσό αυτό θα προστεθεί και το δάνειο για την αγορά των απορριμματοφόρων, που θα μεταφερθεί από τις οφειλές προς προμηθευτές (485.832 ευρώ).

Οι οφειλές που ανέλαβε ο δήμος μετά τη διάλυση του Συνδέσμου Ύδρευσης Νομού Πιερίας, ανέρχονται στο ποσό των 180.000 ευρώ.

Οι οφειλές ΕΝΦΙΑ του δήμου ήταν 44.769,90 ευρώ.

Κατά συνέπεια, οι συνολικές οφειλές του δήμου ήταν 1.762.718,74+187.876,23+180.000+44.769,90=2.175.364.87 ευρώ. Και αν ακόμη αφαιρέσουμε το ποσό των 420.866,33 που θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το πράσινο ταμείο, οι συνολικές οφειλές και οι δανειακές υποχρεώσεις του δήμου στις 31-8-2019 ανέρχονταν στο ποσό του 1.754.498,54 ευρώ.

Πλέον των παραπάνω, σε βάρος του δήμου εκκρεμούν και οι εξής δικαστικές διεκδικήσεις:

α. Εργατικές αξιώσεις ιδιωτών, συνολικού ποσού 707.178 ευρώ

β. Καταβολή ενοικίων, συνολικού ποσού 39.200 ευρώ

γ. Αγωγή αποζημιώσεως ιδιώτου, συνολικού ποσού 20.000 ευρώ

Για όσες δίκες τελεσιδικήσουν εις βάρος του, ο δήμος θα αναγκασθεί να καταβάλει και τους αναλογούντες τόκους.

Ακόμη:

α. Κατά του δήμου εκδόθηκαν έξι (6) δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες έγιναν μερικώς δεκτές αντίστοιχες αγωγές ιδιώτου, υπέρ του οποίου επιδικάστηκε συνολικό ποσό 175.800 ευρώ. Κατά των αποφάσεων αυτών ο δήμος άσκησε εφέσεις οι οποίες εκκρεμούν. Εκ του προαναφερθέντος ποσού, έχουν πληρωθεί 47.000 ευρώ, χρηματικό ποσό το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστό.

β. Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στην Κατερίνη, άσκησε αγωγή εναντίον του δήμου. Η αγωγή έγινε δεκτή, ο δήμος υποχρεώνεται να καταβάλλει ποσό 70.400 ευρώ και η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Ο δήμος θα ασκήσει έφεση.

Σε περίπτωση τελεσιδικίας των προαναφερθεισών υποθέσεων εις βάρος του δήμου, ο δήμος θα αναγκασθεί να καταβάλει και τους αναλογούντες τόκους.

Εκτός των προαναφερθέντων χρηματικών ποσών, διεκδικήσεις από το δήμο έχουν προβάλει έως τώρα τρεις ιδιώτες, οι οποίοι ανέφεραν ότι έχουν πραγματοποιήσει εργασίες στο δήμο κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγουμένης δημοτικής αρχής για τις οποίες όμως δεν είχαν προσκομίσει σχετικά τιμολόγια. Διεκδικούν, ο πρώτος το ποσό των 180.000 ευρώ περίπου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), o δεύτερος το ποσό των 8.000 ευρώ και ο τρίτος το ποσό των 2.200 ευρώ. Ενημερώθηκαν ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση για την οποία δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκδόσεως και εγκαίρου προσκομίσεως τιμολογίων.

Αγαπητές συνδημότισσες – Αγαπητοί συνδημότες

Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι. Με απλές αριθμητικές πράξεις μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας…

Στην παρούσα φάση, δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο αναφερόμενος σε λεπτομέρειες που αφορούν τις απλήρωτες υποχρεώσεις που είχε παραλάβει ο απελθών Δήμαρχος την 1η Σεπτεμβρίου 2014 από τον αείμνηστο Δήμαρχο Πολύζο, καθώς και για τις “εντάξεις έργων 20.000.000 ευρώ” σε προγράμματα ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, κλπ, που ανέφερε σε δηλώσεις του. Θα επανέλθω όταν το κρίνω απαραίτητο. Διότι πρέπει να μας κρίνετε όλους και να μας κρίνετε αυστηρά. Για να μας κρίνετε πρέπει να γνωρίζετε και για να γνωρίζετε, έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώνουμε. Να σας ενημερώνουμε με πραγματικά και αδιάψευστα στοιχεία που είναι στη διάθεση του κάθε δημότη. Να σας ενημερώνουμε με λεπτομέρειες και λέγοντας την ΑΛΗΘΕΙΑ όχι αόριστα και γενικόλογα. Να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα και χωρίς πολιτικές υστεροβουλίες.
Αναστάσιος Δ. Μανώλας

Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !