12 Φεβρουαρίου 2019

Αιτήσεις για την έκδοση των αδειών απλής παραχώρησης αιγιαλούΌσοι ενδιαφέρονται για την έκδοση των αδειών απλής παραχώρησης αιγιαλού , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καλούνται ενόψει της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου , να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Κατερίνης εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, που βρίσκονται στην Ολυμπιακή Ακτή, Κορινό, Παραλία, Περίσταση και Καλλιθέα.

Η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης

2.Βεβαίωση μη οφειλής

3.Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).Αιτήσεις υποβάλλονται στο ισόγειο Δημαρχείου Κατερίνης, στο Τμήμα Εσόδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης : 2351 350 519 & 2351 350 428.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !