6 Αυγούστου 2018

705 θέσεις Κοινωφελούς εργασίας στο Νομό Πιερίας
Σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας από τους ενδιαφερόμενους ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 για τις 705 θέσεις εργασίας στην Πιερία στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους,
Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».Οι θέσεις εργασίας στην Πιερία αναφέρονται σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ και περιλαμβάνουν πληθώρα ειδικοτήτων.Όσον αφορά την κατανομή των 705 θέσεων, αυτή έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ


ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

420


ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

130


ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

80


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

75


ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

705
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.Για την περισσότερες πληροφορίες καθώς και οποιαδήποτε βοήθεια ή για υποβολή της αίτησης (ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ) επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας:ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ,

1 χ.λ.μ Π.Ε.Ο Κατερίνης – Θεσσαλονίκης (δίπλα στην Αστυνομία)

60100, Κατερίνη

Τηλέφωνα: 2351073125 και 2351101765

Καθημερινά από 8:00 έως 16:00

------------------------------------------------------------------------


ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Κε.Δι.Βι.Μ 2
1 Χ.λ.μ Π.Ε.Ο Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
(Δίπλα στην Αστυνομία) 60100, Κατερίνη
Τηλ./Φαξ: 2351073125, 2351101765

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !