7 Μαρτίου 2016

Διανοίξεις οδών και αναβάθμιση υποδομών στον Οικισμό «Γρέβενη» της Δ.Κ. Καλλιθέας

H αναβάθμιση, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών στην τοποθεσία «Γρέβενη», στην επέκταση της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας, μία περιοχή με  έντονη τουριστική κίνηση τα τελευταία χρόνια επιτυγχάνεται με την υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου: «Διανοίξεις Δημοτικών Οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον Οικισμό Γρέβενη».


Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν πλήρη κατασκευή κρασπέδων, τοποθέτηση αγωγού ομβρίων και ασφαλτοστρώσεις, που συμπληρώνουν όλες τις απαραίτητες υποδομές. Προτεραιότητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων, σύμφωνα και με σχετικό αίτημα που διατύπωσαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής.
Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του με αφορμή την έναρξη των εργασιών, ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης: «Στον Δήμο Κατερίνης δίνουμε προτεραιότητα σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων στην πόλη και τα χωριά μας. Φροντίζουμε για την ποιότητα των υποδομών και συνδέουμε τον τουρισμό με τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη».

Αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων Χρυσόστομος Κυραιλίδης τονίζει: «Καλύπτουμε τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν για την συνολική αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Κατερίνης. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες συμπληρώνουν όλες τις απαιτούμενες  υποδομές και βελτιώνουν αισθητά τον Οικισμό «Γρέβενη», ο οποίος παρουσιάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη – οικοδομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια».
Η ταυτότητα των εργασιών
Αναλυτικότερα, σε όλη την περιοχή της παρέμβασης θα κατασκευασθεί το δίκτυο όμβριων, σύμφωνα με την μελέτη «Κατασκευή Δικτύων Όμβριων υδάτων στις Επεκτάσεις του οικισμού της Καλλιθέας». Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές για τις εργασίες οδοστρωσίας (ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας, βάση, υπόβαση και όπου κριθεί απαραίτητο εξυγιαντική στρώση).
Στην συνέχεια θα κατασκευασθούν τα κράσπεδα και τα ρείθρα που προβλέπει η μελέτη, διαμόρφωση πεζοδρομίων με πλάτος δύο (2) μέτρα και υποβάθμισή των κρασπέδων στα σημεία που χρειάζεται για να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια από άτομα με αναπηρία, ώστε να είναι εφικτή η κατασκευή του δικτύου όμβριων υδάτων με τα φρεάτια υδροσυλλογής του, καθώς και η κατασκευή της υπόβασης, της βάσης, του ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας και όπου χρειασθεί εξυγιαντικές στρώσεις.
Ο προϋπολογισμός του έργου ύψους 250.000,00 ευρώ θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το Μάιο του τρέχοντος έτους.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, η πρώτη φάση εργασιών, που ολοκληρώθηκαν το 2014 επικεντρώθηκε στο ανατολικό τμήμα της περιοχής και περιλάμβανε πλήρη κατασκευή κρασπέδων, τοποθέτηση αγωγού ομβρίων και ασφαλτοστρώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !