29 Απριλίου 2015

Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα του Νομού Πιερίας

Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την αριθ. 4466/22.04.2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κας Σοφίας Μαυρίδου (ΑΔΑ: 7Ρ3Φ7ΛΛ-ΕΑ7),ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείοστις λιμνοδεξαμενές
καθώς και στις φυσικές και τεχνητές λίμνες του Ν. Πιερίαςαπό Δευτέρα 27/04/2015 και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι Δευτέρα 08/06/2015 και ώρα 12.00 π.μ.για την προστασία της αναπαραγωγής των Κυπρινοειδών, των λοιπών ιχθύων και υδρόβιων οργανισμών. Επίσης, σύμφωνα με την αριθ. 167225(258)/08.04.2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας κ. Ιωάννη Ταχματζίδη (ΑΔΑ: 7ΜΕΥ7ΛΛ-6ΒΩ), ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε μέσο και εργαλείο σε όλους τους ποταμούς, τους παραποτάμους, τους χειμάρρους, ρυάκια, τα γεωφράγματα, τα κανάλια στα όρια του Νομού Πιερίαςαπό Δευτέρα 20/04/2015 και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι Τετάρτη 03/06/2015 και ώρα 12.00 π.μ.για τους ίδιους λόγους
Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1740/87 και 2040/92.
Αρμόδιοι για την τήρηση-εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων είναι οι Αστυνομικές Αρχές και η Δ/νση Δασών του Νομού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !