14 Ιουνίου 2022

"Γενικόλογα και αστήριχτα τα δελτία τύπου για τη θαλάσσια ρύπανση"
Τις τελευταίες μέρες, μας προβλημάτισε η διαχείριση από πλευράς αυτοδιοίκησης, της

καταγγελλόμενης ρύπανσης των νότιων ακτών της Πιερίας ενώπιον του Δημοτικού

Συμβουλίου και της εκροής «ανεπεξέργαστων λυμάτων» από την Εγκατάσταση

Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της ΔΕΥΑΚ, λόγω διακοπής ρεύματος που συνέβη την

1/6/2021. Σε μια ευνομούμενη σύγχρονη κοινωνία, θα περίμενε κανείς, να προηγείται η

άμεση διερεύνηση της καταγγελίας από το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό των

αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία της Π.Ε. Πιερίας

και να έπεται η επίσημη ενημέρωση του κοινού, από τις ίδιες υπηρεσίες, επαρκώς και

στοιχειοθετημένα. Αντ’ αυτού, ενώ οι δειγματοληψίες και αναλύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη,

διαβάσαμε Δελτία Τύπου της ΔΕΥΑΚ, των Δήμων Κατερίνης και Δίου-Ολύμπου καθώς και της

Π.Ε. Πιερίας, τα οποία ήταν γενικόλογα και αστήριχτα ως προς την επιχειρηματολογία τους

(κάνοντας μνεία ανεπίσημων ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Αγιάς). Τρεις μέρες μετά,

δημοσιεύτηκαν Δελτία Τύπου των Δημάρχων Κατερίνης και Δίου – Ολύμπου, καθώς και της

Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, όπου αναφέρεται ότι, τα αποτελέσματα των ερευνών από τις

ελεγκτικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας, πιστοποιούν την καταλληλότητα της ποιότητας των

υδάτων, χωρίς να δημοσιοποιούν τις σχετικές εκθέσεις. Εντυπωσιακή δυσάρεστα είναι, η

εμμονή της αναφοράς από πλευράς ΔΕΥΑΚ, των ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Αγιάς και Λάρισας,

με έτερον ουδέν ως προς τον Ε.Ε.Λ. Κατερίνης. Τέλος, αλγεινή εντύπωση, αφήνει στους

πολίτες, το διαφαινόμενο κοινό μέτωπο όλων, με απειλές κατά παντός που επιμένει να θέτει

ερωτήματα.

Τα ερωτήματα παραμένουν επίμονα, είναι εύλογα και οι στοιχειοθετημένες απαντήσεις από

τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας είναι αναγκαίες, ως οι μόνες που θα διέλυαν, πέραν

πάσης αμφιβολίας, τις σκιές και τη θολούρα στην κοινή γνώμη.

Έγιναν δειγματοληψίες σε εύλογο χρόνο μετά τις καταγγελίες στα ενδεδειγμένα σημεία της

θάλασσας μας και ελέγχθηκαν τα δείγματα από πιστοποιημένα εργαστήρια για την

ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών? Έγινε, παράλληλα, δειγματοληψία και έλεγχος

στις εκροές των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, στην Κατερίνη (ΔΕΥΑΚ) και στη

Λεπτοκαρυά (ΔΕΥΑΔΟΛ). Αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα? Αν όχι, γιατί?

Τι συνέβη ακριβώς με την έκτακτη Απόφαση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας? Αρκεί

μια “ορθή επανάληψη” για να διασκεδάσει τις ανησυχίες των πολιτών και να τους

καθησυχάσει?

Γίνονται μηνιαίως, δειγματοληψίες/έλεγχοι της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, όπως

ορίζει το σχετικό «Πρόγραμμα Παρακολούθησης» του ΥΠΕΝ»? Αν ναι, γιατί τα αποτελέσματα

των μετρήσεων ως προς τις συγκεντρώσεις των παθογόνων εντερόκοκκων και μικροβίων

(E.coli) δεν είναι αναρτημένα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο που δημιουργήθηκε για την

«αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες» ? (Τα τελευταία είναι Οκτωβρίου 2021) Αν όχι,

γιατί? Και για ποιο λόγο δεν δημοσιοποιούνται οι εκθέσεις στις οποίες αναφέρονται τα

πρόσφατα Δελτία Τύπου?
Γίνονται τακτικοί έλεγχοι στις Δημοτικές Ε.Ε.Λ. (στον Κορινό, στην Κατερίνη, στον

Κολινδρό, στο Αιγίνιο, στην Λεπτοκαρυάς)? Γίνονται οι προβλεπόμενοι τακτικοί έλεγχοι για

την τήρηση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που διέπουν τη

λειτουργία τους? Είναι επαρκείς οι εγκαταστάσεις για την ποσότητα των λυμάτων που

«δέχονται»? Διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την α/θμια και β/θμια

επεξεργασία των λυμάτων? Διαθέτουν εφεδρείες (σε περίπτωση βλάβης) και γεννήτριες (σε

περίπτωση διακοπής ρεύματος)? Γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι, τακτικά και σε ιδιωτικές Ε.Ε.Λ.?

Αν όχι, γιατί?

Γίνεται παρακολούθηση με τακτικούς ελέγχους, των εκτατικών μυδοκαλλιεργειών στην

περιοχή του Μακρυγιάλου και των μικρότερων στον νομό μας? Γιατί δεν τέθηκε ακόμα σε

λειτουργία από την Π.Ε. Πιερίας και τον οικείο Δήμο, η «Π.Ο.Α.Υ. Μύδια Μακρύγιαλου –

Πύδνας Α.Ε.» που ορίστηκε με Προεδρικό Διάταγμα του 2019, (στην πρώτη Περιοχή

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών που ιδρύθηκε στη χώρα το 2013)?

Όσον αφορά τις έκτακτες ανάγκες σε ελέγχους, με την 38819/2015 (ΦΕΚ 1084Β΄) Απόφαση

του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καθιερώθηκε για τις κατά τόπους,

Δ/νσεις Ανάπτυξης & τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (μεταξύ αυτών και

της Πιερίας), η 24ωρη εργασία, καθώς και η εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ώρες,

«λόγω των δειγματοληπτικών ελέγχων και αυτοψιών… μετά από καταγγελίες πολιτών».

Δεδομένης αυτής της κάλυψης των υπαλλήλων, γίνονται έλεγχοι εκτός γενικού ωραρίου?

Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της Π.Ε. Πιερίας, όπου μπορούν να προσφεύγουν οι

πολίτες σε εξαιρέσιμες ώρες και αργίες και να υποβάλλουν, βεβαιωμένα από πλευράς της

υπηρεσίας, τις καταγγελίες τους και στη συνέχεια να ενημερώνονται για τις ενέργειες που

γίνονται?

Οι πολίτες έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να θέτουν ερωτήματα και να αξιώνουν

απαντήσεις. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα για απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιβαλλοντική

πληροφόρηση. Οι θεσμοί της πολιτείας και του κράτους, οι αιρετές διοικήσεις της

Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού οφείλουν ναν διασφαλίζουν, να υποστηρίζουν τα

δικαιώματα αυτά και να διευκολύνουν τους πολίτες στην άσκηση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !