6 Μαΐου 2020

Ημαθία : Ο Α.Σ. «Η ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ» ζητάει προσωπικό

Ο Α.Σ. Δήμου Δοβρά «Η ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ», που εδρεύει στον Άγιο Γεώργιο Ημαθίας, ανακοινώνει πως, δέχεται αιτήσεις για εποχική εργασία. Η αίτηση προσλήψεως θα πρέπει
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.


1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου - Άδειας εργασίας - Άδειας Παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς).
3. Φωτοτυπία Α.Μ.Κ.Α.
4. Βιβλιάριο υγείας (Υγειονομικού ενδιαφέροντος).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Φωτοτυπία Βιβλιάριο Τράπεζας Πειραιώς.
7. Φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού Εφορίας.

Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ
1. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΙΚΑ

Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
1. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΟΓΑ, ασφαλιστική ενημερότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

Πληροφορίες: 23310 51034-35

Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 14:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !