7 Μαρτίου 2020

Πιερία: Ζητείται Κοινωνικός Επιστήμονας / Κοινωνικός ΛειτουργόςΗ Περιχώρησις είναι ένα σωματείο ανθρωπιστικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός, βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή.

Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να αγκαλιάσει κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο πνεύμα της ενσωμάτωσης, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Κοινωνικός Επιστήμονας / Κοινωνικός Λειτουργός

Κωδικός θέσης: SS-SW_05/2020

Τύπος σύμβασης: Πλήρης απασχόληση ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: έως 30.4.2020 (με δυνατότητα ανανέωσης)

Τομέας: Προγραμμάτων / Πεδίου

Τόπος εργασίας: Κατερίνη, Πιερία
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19.3.2020

Καθήκοντα θέσης:
Συνεργασία με τους διερμηνείς και λοιπούς κοινωνικούς λειτουργούς για τη στήριξη των ωφελουμένων σε κοινωνικά ζητήματα.
Ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά ωφελουμένων που απαιτούν άμεση πρόσβαση στα διαμερίσματα για επίλυση του προβλήματος, υποστήριξη των αναγκών των ωφελουμένων (ιατρικών, ψυχολογικών κ.λπ.).
Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών για την παρακολούθηση των ωφελουμένων. Επικοινωνία με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. Κατά περίπτωση συνοδεία των ωφελουμένων σε φορείς παροχής ιατρικής περίθαλψης ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Διοικητικές διεργασίες ως προς την υποβολή αναφορών σχετικά με κοινωνικά ζητήματα στον χρηματοδότη.
Διατήρηση, ανανέωση και διασφάλιση εμπιστευτικότητας αρχείου / ιστορικού ωφελουμένων.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικού επιστήμονα.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος για υποψήφιους κοινωνικούς λειτουργούς.
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βασική γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint).
Βασικές γνώσεις στο νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Γνώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελουμένους που υπηρετεί ο οργανισμός.

Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε μη κυβερνητική οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

Υποβολή αιτήσεων εργασίας:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά με την ένδειξη «SS-SW_05/2020» στο θέμα της αλληλογραφίας. Θα δοθεί προτεραιότητα σε κατόχους πτυχίου κοινωνικού λειτουργού με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Καταληκτική ημερομηνία / προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 19.3.2020.

Λόγω του επείγοντος της θέσης η Περιχώρησις διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει υποψηφίους που πληρούν τα προσόντα της θέσης πριν από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή/και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (Ε.Ε., UNICEF κ.λπ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !