20 Μαΐου 2019

Προσλήψεις στον Ο.ΚΑ.ΝΑ σε Θεσσαλονίκη, Πιερία , ΗμαθίαΟ Oργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.),που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 1 έτος, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων - Ιατρών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Νοσηλευτών/τριών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΑΤΤΙΚΗ
18 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Γ. Ιατροί
1ΠΕ Ιατρός Παθολόγος
3ΠΕ Ψυχολόγοι
7ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
10 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές.

Β) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Γ. Ιατροί

Γ) ΈΒΡΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
1 ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός

Δ) ΡΟΔΟΠΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
1 ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός

Ε) ΠΙΕΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
1 ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός

ΣΤ) ΒΟΙΩΤΙΑ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
1 ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός
ΣΤ1)ΗΜΑΘΙΑ (ΒΕΡΟΙΑ)1 ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός
ΣΤ 2)ΑΧΑЇΑ
2 ΠΕ Ιατροί Ψυχίατροι ή Γ. Ιατροί
1ΠΕ Ψυχολόγος
7ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
2ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές

ΣΤ3)ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1ΠΕ Ψυχολόγος
1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής
ΣΤ4)ΠΡΕΒΕΖΑ
1ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός

ΣΤ5) ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
1 ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός
1ΠΕ Ψυχολόγος
1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτής

ΣΤ6) ΕΥΒΟΙΑ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
1ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός
ΣΤ7)ΚΕΡΚΥΡΑ
1ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός
ΣΤ8)ΚΑΒΑΛΑ
1ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός
ΣΤ9)ΡΕΘΥΜΝΟ
1ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος ή Γ. Ιατρός.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, μόνο με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα Αττικής.
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :
Πόλη :
Ειδικότητα :
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8898312 (10:00π.μ. - 13:00μ.μ.) & στην ιστοσελίδα: www.okana.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-05-2019 έως και 30-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΛΜΘ4690ΩΡ-Ζ16/document

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !