17 Μαρτίου 2016

Τα Γιάννενα αποκτούν Τράμ

Για τα έργα που θέλει να προχωρήσει η Περιφέρεια Ηπείρου μίλησε η Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κα Τατιάνα Καλογιάννη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Άρτας πριν λίγες μέρες.
Αναφέρθηκε σε αρκετά έργα και επανέφερε στο προσκήνιο την υπόθεση ανάπτυξης Γραμμής Τραμ στην πόλη των Ιωαννίνων με ελαφρού τύπου συρμούς.

Το συγκεκριμένο έργο έρχεται στην επιφάνεια και πάλι μετά από αρκετά χρόνια και η πρόταση που θέλει να καταθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου είναι με χρηματοδότηση μέσω του Πακέτου Γιουνκέρ. Μέσω της ίδιας χρηματοδοτικής πηγής εντάσσεται και η σύνδεση της Ηπείρου με το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας.
Σημαντική είναι και η είδηση αίτησης για ένταξη στο CEF (Connecting Europe Facilities) του έργου του Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας ενώ επιχειρείται μέσω ΣΔΙΤ η υπογραφή της σύμβασης για τη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2015-2020
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για τα έτη 2015-2020 αναπτύχθηκε βάσει των αρχών της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (smart specialization), όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τις εποπτεύουσες υπηρεσίες και όργανα της Ε.Ε.
Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση για να δοθεί προτεραιότητα για δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία για την οικονομική μεταμόρφωση των περιφερειών, ώστε να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να αντιμετωπιστούν οι ευκαιρίες της αγοράς στις νέες αλυσίδες αξίας.
Ο σχεδιασμός για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» στην Περιφέρειά μας ανέρχεται στα 111 εκατ.€ περίπου και στηρίζεται σε τέσσερεις πυλώνες- πόλους σχεδιασμού:
1)τον Πρωτογενή τομέα και τον Αγροδιατροφικό τομέα, με 29,4 εκατ. € περίπου,
2)την Βιομηχανία της εμπειρίας για τον τουρισμό & πολιτισμό (Δημιουργική βιομηχανία), με 28,1 εκατ. € περίπου
3)την Νέα Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τους ερευνητικούς & ακαδημαϊκούς φορείς της περιοχής (ΑΕΙ – ΤΕΙ – κλπ), με 13,4 εκατ. € περίπου και
4)την Υγεία (ιατρικός τουρισμός) & την Ευεξία (ιαματικός τουρισμός), με 40,1 εκατ. € περίπου.
Ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός, για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδιασμού, προϋποθέτει τη χρηματοδότηση από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, όπως:
1.το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
2.το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου συνολικού Π/Υ 325 εκατ.€ περίπου για την περίοδο 2014 – 2020 (το οποίο αναλύεται σε 5 άξονες, ως ακολούθως:)
2.1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΠΕ (ΕΤΠΑ): 43 εκατ€
2.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΤΠΑ): 131 εκατ.€
2.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΤΠΑ): 74 εκατ.€
2.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΤΠΑ): 29 εκατ.€
2.5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΚΤ): 42 εκατ.€
2.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΚΤ): (0,8)
2.7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΤΠΑ): (5,2)
3. Τομεακά Προγράμματα στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
3.1. από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ - Περιβάλλον 87,6 εκατ.€
3.2. από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης 125 εκατ. € περίπου
4. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
4.1. είτε Διμερή διασυνοριακά προγράμματα (INTERREG Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Αλβανία), όπου περιλαμβάνονται έργα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έργα διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων εγκαταστάσεων).
4.2. είτε Πολυμερή διασυνοριακά προγράμματα (Adrion, Balkan Mediterranean, South East Europe, MED), όπου και περιλαμβάνονται έργα διαφύλαξης φυσικών πόρων και έργα κοινής στρατηγικής σε εξειδικευμένους τομείς (όπως τουριστικός τομέας, θαλάσσιων μεταφορών, αλιείας, ιχθυοκαλλιεργειών κ.α.), στις αντίστοιχες γεωγραφικές ενότητες.
5. Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ – EIB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για
(α): την αντικατάσταση των υπαρχόντων ενεργοβόρων μεταφορικών μέσων εντός της λίμνης Παμβώτιδας (καραβάκια) με ηλεκτρικά, καθώς και για την επέκταση του δικτύου πλεύσης τους (στάσεις: Πέραμα, Μώλος, Νησάκι και Λιμνοπούλα),
(β) την επισκευή του δικτύου Δημόσιου Φωτισμού (επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο) και την αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης τεχνολογίας LED καθώς και σύστημα παρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης της λειτουργίας του φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας.
6. Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» {Connecting Europe Facility (CEF)} υποβάλλαμε σε συνεργασία με τον ΟΛΗΓ και το ΒΙΟΠΑΘΕ προσφάτως πρόταση ένταξης του Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας
7. Επενδυτικό πλάνο Juncker, (Χρηματοδοτήσεις έργων στα πλαίσια ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), σε συνεργασία με την ΕΤΕπ) στοχεύουμε να ενταχθούν έργα:
7.1. πρόσβασης της περιφέρειας στο φυσικό αέριο (Εναρμόνιση (μέχρι το 2020) με της Ευρωπαϊκή Οδηγία για δημιουργία σταθμών τροφοδοσίας καυσίμου CNG ανά 150χλμ)
7.2. η Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Τραμ σαν βιώσιμο μέσο μεταφοράς στην Γραμμή Μώλος – Νοσοκομείο και πρόβλεψη επέκτασης μέχρι Αεροδρόμιο και
7.3. ΛΙΜΕΝΙΚΑ έργα & ΜΑΡΙΝΕΣ
8. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» με τομέα προτεραιότητας την «Προστασία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» (στοχεύουμε να ενταχθούν έργα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για μηδενικές εκπομπές CO2, όπως το ενεργειακό χωριό Αθαμάνιο Άρτας κ.α.)
9. ΣΔΙΤ (πέραν της, ήδη, υπό συμβασιοποίηση εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων, στοχεύουμε να ενταχθούν έργα αναβάθμισης των υπό λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, όπως επεκτάσεις ΧΥΤΑ και αξιοποίηση βιοαερίου αυτών).
Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !