12 Φεβρουαρίου 2016

Ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης του βιομηχανοστασίου ακαθάρτων Παραλίας

Την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του βιομηχανοστασίου (αντλιοστασίου) ακαθάρτων Παραλίας της ΔΕΥΑ Κατερίνης και του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού εξασφαλίζουν οι εργασίες αναβάθμισης και τοποθέτησης νέων αντλιών στις εν λόγω εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), οι οποίες ολοκληρώνονται εντός των ημερών.


«Στο Δήμο Κατερίνης δίνουμε προτεραιότητα στις υποδομές που αφορούν το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων, των επαγγελματιών και των τουριστών της περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο συνολικής αναβάθμισης της Παραλίας» σημειώνει σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης, ο οποίος συνεχάρη «για την συστηματική εργασία, την πρόοδο των εργασιών και την επικείμενη ολοκλήρωση του έργου» τη διοίκηση της ΔΕΥΑΚ.

«Το έργο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία και την απόδοση του αντλιοστασίου σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον τουρισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου μας περιοχή όπως αυτή της Παραλίας» τονίζει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Φώτης Δρούγκας, επισημαίνοντας «τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Η ταυτότητα του έργου και οι φάσεις υλοποίησής του

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το κεντρικό βιομηχανοστάσιο ακαθάρτων στην Παραλία της Κατερίνης αποτελείται από δύο διαμερίσματα με αντίστοιχες δεξαμενές αναρρόφησης.

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του πρώτου τμήματος (Νο1) του εν λόγω αντλιοστασίου και του αντίστοιχου συστήματος των συλλεκτών. Ειδικότερα, αφορά στην προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για την αναβάθμιση του βιομηχανοστασίου ακαθάρτων Παραλίας της ΔΕΥΑ Κατερίνης και του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού.

Αναλυτικά οι φάσεις των εργασιών, που υλοποιήθηκαν, επικεντρώνονται μεταξύ άλλων, ως εξής:

1. Εκκένωση της δεξαμενής Νο1 από τα λύματα.
2. Αποξήλωση των υπαρχόντων θυροφραγμάτων (τεμάχια 3) τα οποία ήταν κολλημένα σε ανοιχτή θέση και πλήρως διαβρωμένα από την πολυετή χρήση.
3. Άντληση των λυμάτων των δεξαμενών και εναπόθεσή τους στον βιολογικό σταθμό της πόλης.
4. Πλήρης καθαρισμός και απολύμανση της δεξαμενής από τα λύματα.
5. Αποξήλωση παλαιού εξοπλισμού (τεμαχιστής λυμάτων) ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδική βάση και είναι πλήρως διαβρωμένος.
6. Εργασίες διαμόρφωσης του πυθμένα της δεξαμενής (γκρέμισμα τοιχίων και βάσεων από μπετόν που κατασκευάστηκαν στο παρελθόν εντός της δεξαμενής).
7. Αποκατάσταση των διαρροών του δικτύου μεταφοράς λυμάτων εκτός του αντλιοστασίου. Οι εργασίες περιελάμβαναν τη χωματουργική αποκάλυψη με μηχανικά μέσα του δίδυμου αγωγού.
8. Τοποθέτηση δύο (2) θυροφραγμάτων ή αντίστοιχης διάταξης απομόνωσης με δυνατότητα χειρισμού από το επάνω όροφο του αντλιοστασίου, με τις αντίστοιχες οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης των υπαρχόντων οπών.
9. Τοποθέτηση θυροφράγματος ή αντίστοιχης διάταξης απομόνωσης με δυνατότητα χειρισμού από το επάνω όροφο του αντλιοστασίου κυκλικής διατομής μεταξύ των δεξαμενών με τις αντίστοιχες οικοδομικές εργασίες εγκατάστασής του προκειμένου να εξασφαλιστεί η στεγανότητα της κατασκευής.
10. Αποξήλωση των παλαιών αντλιών λυμάτων ξηρού φρεατίου.
11. Αποξήλωση του παλαιού διαβρωμένου συστήματος της αναρρόφησης και της κατάθλιψης των τριών αντλιών με τα αντίστοιχα υδραυλικά τεμάχιά τους όπως, σωληνώσεις αναρρόφησης, σωληνώσεις κατάθλιψης κ.α.
12. Αποξήλωση του παλαιού συστήματος συλλεκτήριων αγωγών.
13. Προμήθεια και εγκατάσταση τριών(3) ειδικών τεμαχίων διαπεραστικών τοίχου με τις αντίστοιχες οικοδομικές εργασίες εγκατάστασής τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η στεγανότητα της κατασκευής.
14. Ενίσχυση του υφιστάμενου τοιχίου της δεξαμενής σε ολόκληρο το τμήμα που επικοινωνεί με τον χώρο εγκατάστασης των τριών αντλιών (ξηρό φρεάτιο). Η εργασία περιελάμβανε κατασκευή ολόσωμου τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.
15. Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) αντλίας λυμάτων ξηρού φρεατίου.
16. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα εκκίνησης αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 55KW.
17. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συλλεκτήριου αγωγού, συστήματος by pass και γραμμής εκκένωσης του συλλεκτήριου αγωγού στην δεξαμενή Νο1.
18. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αναρρόφησης και κατάθλιψης των τριών αντλιών με τα αντίστοιχα υδραυλικά τεμάχια.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρικές καλωδιώσεις και σωληνώσεις προστασίας των καλωδιώσεων του αντλητικού συγκροτήματος προς τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !