10 Οκτωβρίου 2014

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας, σε συνέχεια της  330/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει  την κατάθεση  δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών με  έδρα το Δήμο Πέλλας,  13 - 27/10/2014. (Ν4264/14)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρωτοκολλούν την αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά στη  Δημοτική Ενότητα της μόνιμης κατοικίας τους
Δ.Ε Γιαννιτσών 
Παμπουλάκη Δήμητρα 
2382 3 50877
   &         878    
pampoulaki@giannitsa.gr
Δ.Ε Πέλλας      
Μπαλλή Δόμνα
2382351780

Δ.Ε Κρύας Βρύσης
Νταούλα θεοδώρα  
2382351236 &  51217

Δ.ΕΜ. Αλεξάνδρου
Καραχρήστος Γιώργος
2382351314

Δ.Ε Κύρρου
Γιάντσου Ρούλα
2382052559

                               Δικαιολογητικά
1.       Έντυπη αίτηση. Συμπεριλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
2.      φωτοτυπία  ταυτότητας(χορηγείται από την υπηρεσία)
3.      Αντίγραφο υπάρχουσας άδειας (βιβλιαράκι) επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών προς ανανέωση.(σελ. με φωτο και σελ.τελευταιας ανανέωσης)
4.      Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
5.      Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
6.      Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων 2012-2013-2014
7.      Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
8.      Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας (Ν. 3463/2006, άρθρο 285)
9.      βεβαίωση ΑΜΚΑ
10.     Πιστοποιητικό υγείας, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει σχέση με τρόφιμα (Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β' 1199) υπουργική απόφαση)
   
Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31/12/2014 με την ανανέωση ή μη της αιτούμενης άδειας.

Δήμος Πέλλας - Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τμ. Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης -Γρ. Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !