31 Οκτωβρίου 2011

Εμπόδιο στην ανάπτυξη της ορεινής Πιερίας η Δημοτική Αρχή του Δήμου ΚατερίνηςΑναπτυξιακά έργα που έχουν δημοπρατηθεί εδώ και 15 μήνες, είχαν εξασφαλισμένες πιστώσεις, παραμένουν στα «αζήτητα» της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κατερίνης, δεν έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζονται και καθυστερούν ενώ θα μπορούσαν σ αυτό το διάστημα να έχουν ολοκληρωθεί να δώσουν αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή.


Ένα τέτοιο έργο είναι αυτό που αφορά την βελτίωση των αρδευτικών υποδομών Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης και Αρωνά.  Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες των τριών χωριών και θα μπορούσε να δώσει λύση το έντονο πρόβλημα της έλλειψης νερού και υποδομών για την άρδευση των αγροκτημάτων της περιοχής.
Το έργο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου – Λαγοράχης – Αρωνά)» προϋπολογισμού 826.500 ευρώ, με ΦΠΑ όπως προκύπτει από την αριθμ. 78/30-7-2010 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ελαφίνας, έχει δημοπρατηθεί στις 15 Ιουλίου 2010 και έχει κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανατέθηκε η κατασκευή του στην εργοληπτική επιχείρηση «Καρανίκας Ι. – Τσαργαλής Α. και Σία Ε.Ε. Κ& Τ. Κατασκευαστική» η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά και εξήντα επί της εκατό (57,60%) των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 90/2010 τεχνικής μελέτης του έργου.


Επίσης το Δημ. Συμβούλιο με την ίδια απόφαση ψήφισε πίστωση ποσού 356.294,15 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 02.25.7326.029 του προϋπολογισμού του έτους 2010 του Δήμου Ελαφίνας  για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑ 282/8 Μέτρο 322.
Από τα παραπάνω προκύπτει πως το έργο έπρεπε να είχε ξεκινήσει. Δυστυχώς μέχρι σήμερα – 15 μήνες μετά - δεν έχει γίνει καν η εγκατάσταση του εργολάβου.
Σε ερώτησή μου που κατέθεσα προς το Δήμαρχο Κατερίνης για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (21 Ιουνίου 2011) είχα την απάντηση πως το έργο θα ξεκινήσει σύντομα
Σήμερα 4 μήνες μετά δεν έγινε καμιά ενέργεια και το έργο έχει ξεχαστεί από την Δημοτική Αρχή Κατερίνης, όπως φοβάμαι και ολόκληρη η περιοχή της ορεινής Πιερίας.

                                                                                         Νατσιός Στέφανος
                                                                            Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ε. Ελαφίνας  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !