1 Αυγούστου 2011

Δ.Δίου-Ολύμπου: Προσλήψεις επτά χειριστών, οδηγών και εργατών

 
Προσλήψεις επτά χειριστών μηχανημάτων, οδηγών και εργατών ανακοίνωσε ο δήμος Δίου-Ολύμπου, σύμφωνα με προκήρυξη που δημοσίευσε στον τοπικό τύπο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται για επτά θέσεις που προκηρύχθηκαν για εποχικές συμβάσεις εργασίας, διάρκειας οκτώ μηνών και πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 4 Αυγούστου 2011 στο δημαρχείο Δίου-Ολύμπου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην προκήρυξη, πρόκειται για προσλήψεις με τη διαδικασία ΑΣΕΠ και «με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Δίου - Ολύμπου που εδρεύει στο Λιτόχωρο Πιερίας».
Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκε μία θέση ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ (JCB), μία θέση ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ), μία θέση ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ), δύο θέσεις ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ καθώς επίσης και δύο θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Στην ίδια προκήρυξη αναφέρεται ότι «οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Νικολάου 15 ΤΚ 60200 Λιτόχωρο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (αρ. 6), υπόψιν κ. Ι. Γιώτσα (τηλ. επικοινωνίας:  2352 350 113).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !