12 Δεκεμβρίου 2017

Προσλήψεις για τη δομή φιλοξενίας στην Κάτω Μηλιά

Το υποκατάστημα της ADRA Deutschland e.V. στην Ελλάδα, μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, προτίθεται να προσλάβει για τη δομή φιλοξενίας στην Κάτω Μηλιά τους εξής:
· Έναν (1) ψυχολόγο
· Τέσσερις (4) υπεύθυνους υποδοχής

Γνώση της Αραβικής γλώσσας και/ή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε ελληνικές ή διεθνείς ΜΚΟ θα θεωρηθούν σημαντικό πλεονέκτημα.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα και η λήξη της ορίζεται στις 30.06.2018

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν σχετική ευχέρεια με την αγγλική γλώσσα (σε προφορικό και γραπτό λόγο) και να χειρίζονται με άνεση το MS Office.

Υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πιερίας θα προτιμηθούν.

Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο και θα παρασχεθούν όλα τα επιδόματα στους εργαζόμενους (Δώρα Χριστούγεννων, Πάσχα και επίδομα αδείας).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική και/ή στην ελληνική γλώσσα στο παρακάτω e-mail: elena.drikoudi@adra.de

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους για το ενδιαφέρον τους, ωστόσο θα επικοινωνήσουμε μόνο με εκείνους που θα επιλεγούν για τις συνεντεύξεις.

Προθεσμία υποβολής: 18.12.2017

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των προσλήψεων, η ADRA διατηρεί το δικαίωμα να προσλάβει υποψήφιο που να ταιριάζει με το απαιτούμενο προφίλ πριν από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !

loading...