29 Αυγούστου 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥΤα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση. Υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα». Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η παροχή υπηρεσιών που κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:


Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών


Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας


Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Συγκεκριμένα το κάθε Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως:


Η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)


Το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ


Οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης


Η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης κλπ.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Στον Δήμο Δίου –Ολύμπου η διαδικασία ίδρυσης Κέντρου Κοινότητας ξεκίνησε με εισήγηση του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Νικολάου Λάππα και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Ακολούθησε η έγκριση από την Περιφέρεια και η πρόσληψη μέσω διαδικασίας Α.Σ.Ε.Π. προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (3 ετών). Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας προσλήφθηκαν και ήδη εργάζονται οι:


Μουλά Βασιλική , Π.Ε. Ψυχολόγος και


Νεδέλτσου Φωτεινή, Π.Ε. Κοινωνική Λειτουργός

Ωράριο λειτουργίας: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από Δευτέρα έως και Παρασκευή πρωινές ώρες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου - Ολύμπου

Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο Τ.Κ. 60200
Τηλέφωνο  2352083927.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !

loading...